Taraxacum determineersleutel voor de secties

Op deze startpagina kan men een gevonden Taraxacum determineren tot een sectie. De meeste secties worden verder op aparte pagina's behandeld. Op deze pagina's worden de meest algemene paardenbloemsoorten voor Nederland beschreven.

 

1. Planten zijn klein (5-25 cm) en van droge plaatsen. De diameter van de bloemhoofdjes zijn 25 - 35 mm. Achenen zijn rood, bruin, bruinviolet en grijs(bruin) van kleur. Omwindselbladen zijn vrijwel altijd geknobbeld aan de top.

.......................................................................................   2

1a. Middelgrote en grote planten(15 - 60 cm) van droge en vochtige plaatsen. Achenen zijn grauwbruin van kleur. De diameter van de bloemhoofdjes zijn 30 - 60 mm. Omwindselblaadjes zijn zeer zelden geknobbeld.

.......................................................................................   3

2. Bloemen zijn donker (oranje) geel met vaak buisvormige lintbloemen. Achenen zijn grauw van kleur.

                                        Kustpaardenbloem Sectie Obliqua Dahlst.

 

Langs de kust ( zoutneerslag?) op kalkhoudend zand. In NL komt maar 1 soort voor, zeldzaam tot zeer zeldzaam van Cadzand t/m Texel in de duinen.

                                  Sectie Obliqua Dahlst.

2a. Bloemen zijn geel tot lichtgeel van kleur en met vlakke lintbloemen. Achenen zijn rood, bruinviolet, bruin tot grauwbruin van kleur.

               Zandpaardenbloem Sectie Erythrosperma ( Lindeb.) Dahlst.

 

Algemeen in de duinen. Binnen NL komen meer dan 25 soorten voor voornamelijk in de duinen; enkele soorten komen voor op pleistoceen zand in het binnenland en langs de grote rivieren.

                      Sectie Erythrosperma (Lindb.) Dahlst.                         

3. Buitenste omwindselbladen van de bloemhoofdjes zijn strak aangesloten in knop -,bloei- en in uitgebloeide stadium. Planten groeien op vochtige plaatsen.

.......................................................................................  4

3a. Buitenste omwindselbladen zijn afstaand, teruggekromd of teruggericht tijdens de bloei en in het uitgebloeide stadium ( zeer zelden aangesloten tijdens knopstadium) Planten groeien op alle plaatsen.

.......................................................................................  6

4. Omwindselbladen zijn kogelflesvormig. Bladen zijn vaak niet gelobt en/of getand.

                             Moeraspaardenbloem sectie Palustria Dahlst.

 

In Nederland komen 7 soorten voor in boezemlandjes en kwelders en in graslanden die periodiek overstromen. De meeste van deze soorten zijn sterk bedreigd.

                                Sectie Palustria Dahlst.

4a. Omwindselbladen zijn komvormig tot afstaand. Bladen zijn gelobt en vaak getand.

 

...................................................................................... 5

 

5. Onderkant van de buitenste lintbloemen niet roodachtig gestreept en stuifmeel aanwezig.

                        Hooilandpaardenbloem Sectie Celtica A.J.Rich.

 

Deze sectie komt optimaal voor in weinig bemeste hooilanden(blauwgraslanden) en binnen in deze sectie komen in NL meer dan 30 soorten voor.

                              Sectie Celtica A.J.Rich.

5a. Onderkant buitenste lintbloemen sterk rood gestreept. Meestal ontbreekt het stuifmeel.

                        Schraallandpaardenbloem Sectie Frugalia (in prep.)

Deze sectie werd wijdverspreid in het gehele land aangetroffen in onbemeste graslanden. Tegenwoordig komt de sectie het meest voor in het noorden van het land. Er komen in Nederland meer dan 7 soorten voor. De echte Taraxacum nordstedtii komt alleen in het kustgebied voor. Deze sectie kent nog vele onbeschreven soorten.

                                Sectie Frugalia(in prep.)

6. Middennerf van de bladen zijn aan de bovenzijde (en soms ook aan de onderzijde) gestreept in een patroon van groene streepjes in het rood. De bladlobben zijn eenvoudig en regelmatig. Buitenste omwindselbladen zijn afstaand tot losjes aanliggend. In knopstadium soms aanliggend.Bladstelen zijn meestal ongevleugeld tot smal gevleugeld.

                              Gestreeptepaardenbloem Sectie Hamata H.Ollg.

 

In NL komen meer dan 25 soorten voor op plaatsen die niet tot matig worden bemest. Komt ook veelvuldig voor in de stedelijke gebieden.

 

 

                                 Sectie Hamata H.Ollg.

6a. Middennerf van de bladen aan de bovenzijde zonder een streepjespatroon. De bladlobben zijn onregelmatig en veelal gecompliceerd. Buitenste omwindselbladen zijn afwisselend teruggekromd tot teruggeslagen. In de knop vrijwel nooit aanliggend. Bladstelen vaak gevleugeld tot breed gevleugeld....

.........................................................................7

7. Bladen duidelijk zwartviolet gevlekt in combinatie met afstaande omwindselbladen        

                      Gevlektepaardenbloem  Sectie Naevosa M.P.Chr.

          

                                 Sectie Naevosa M.P.Chr.

In Nederland is maar een soort bekend binnen deze sectie namelijk Taraxacum euryphyllum(Dt.) Chr. Deze soort komt voor op de Waddeneilanden in weinig bemeste ,brakke, terreinen. Zeer zeldzaam.

 

7a. Bladen niet gevlekt in combinatie met omwindselbladen terugekromd tot teruggericht,zelden iets afstaand......................................................8

8. Bloemen zonder stuifmeel (pollen). Helder geel. Buitenste lintbloemen zijn vaak gootvormig. Bladen zijn donkergroen. Bladstelen zijn donkerrood van kleur.

                        Noordelijkepaardenbloem  Sectie Borea Sahlin

                                  Sectie Borea Sahlin

Binnen deze sectie komen 2 soorten voor in Nederland

8a.Bloemen met stuifmeel. Bladstelen van groen tot rood gekleurd.

Bladen van licht tot donkergroen. Buitenste lintbloemen niet gootvormig....................................................9

9. Bloemen met veel stuifmeel. Bladstelen groen en ongevleugeld. Bladen donkergroen kaal tot iets behaard.

                         Stekeligepaardenbloem Sectie Macrodonta M.P.Chr.

                             Sectie Macrodonta M.P.Chr.

Taraxacum tenebricans (Dt.) Dt. is de enige soort binnen deze sectie in Nederland.

9a. Bloemen met weinig tot veel stuifmeel. Bladstelen van groen tot rood gekleurd. Bladstelen van ongevleugeld tot gevleugeld. Bladen licht tot donkergroen.Omwindselbladen van teruggekromd tot teruggericht, zelden afstaand. Bladen zeer variabel en sterk ingesneden en getand.Planten zijn vaak duidelijk behaard.

        Weidepaardenbloem Sectie Ruderalia Kirschn.& Step. et H.Ollg.

                   Sectie Ruderalia Kirschn. & Step. et H.Ollg.

In Nederland zijn binnen deze sectie in Nederland meer dan 600 soorten gevonden. Naar schatting komen in Nederland meer dan 2000 soorten voor.

Contact

Herbarium Frisicum

Schoolstraat 19B

8471 CC Wolvega

 

Telefoonnummer:

06 38 228873

 

Email:

herbariumfrisicum@

gmail.com

Herbarium is open

Bezoek op afspraak

excursies 2017

Joseph Simcox bezoekt Herbarium Frisicum

Herbarium Östen Wallin
Herbarium Östen Wallin

Word Vriend van het HerbariumHeeft U een herbarium en U weet niet wat U er mee moet doen?

Wij willen het gaarne ontvangen en met de grootste zorg bewaren voor de toekomst!

 

Nieuwe aanwinsten

OpvanghuisFacebook

Twitter

JSTOR Global Plants

Herbarium Frisicum heeft toegang tot JSTOR

Deel joods herbarium
Deel joods herbarium

Index Herbariorum


Herbarium Frisicum is ingeschreven in de Index Herbariorum

als: HFN

Keurmerk Stellingwerf

Herbarium Frisicum heeft het streekkeurmerk Stellingwarf gekregen

Carolus Linnaeus 1707-1778 botanicus grondlegger binominale nomenclatuur
Carolus Linnaeus 1707-1778 beroemd botanicus en grondlegger binominale nomenclatuur
Linnaea borealis L. in Drenthe
Linnaea borealis L. Drenthe