Taraxacum sectie Palustria

Alle soorten binnen deze sectie zijn sterk bedreigd en zijn misschien al uitgestorven. Dit komt grotendeels door de verdwenen habitats van vochtige en onbemeste weilanden en kwamen daarbij ook vaak  voor in een brak milieu.

Nieuw veldonderzoek naar het nog voorkomen van deze soorten in Nederland is erg belangrijk!

Hopelijk helpt deze determineersleutel tot het weer terugvinden van de meest bedreigde paardenbloemsoorten binnen deze sectie in Nederland.

 

Sleutel voor het determineren van de soorten binnen de sectie Palustria

1. Bladen ongedeeld met vele korte tanden. Omwindselblaadjes sterk aangesloten en smal gerand. Omwindselblaadjes zijn opvallend roodzwart van kleur...................Taraxacum pauckertianum Hudziok

 

                         Taraxacum pauckertianum Hudziok

Taraxacum pauckertianum is mogelijk uitgestorven en voor het laatst gezien en verzameld door Piet Oosterveld.

1a. Bladen met duidelijke zijlobben......................................2

 

2. Bladen met 1-3(4) zijlobben. Stuifmeel ontbrekend.............3

 

2a. Bladen met vele zijlobben. Stuifmeel aanwezig..................4

Opm.: Het vaststellen van het wel of niet aanwezig zijn van stuifmeel(pollen) kan men beter vaststellen door een bloemknop open te maken.Tijdens de bloei kunnen pollen inwaaien!

3. Omwindselbladen losjes aangesloten en geleidelijk toegespitst. Omwindselblaadjes zijn niet of onduidelijk gerand en vaak purperrood gekleurd. Zijlobben van de bladen onregelmatig,2-3,lang

en duidelijk scherp toegespitst. Interlobben met enkele kleine tanden.......................Taraxacum gelricum v. Soest

 

Van Taraxacum gelricum waren nog twee vindplaatsen bekend met een onbekende toekomst. Recent (2017) teruggevonden bij Veenendaal.

Was ook bekend van de Grebbevallei.

                            Taraxacum gelricum v. Soest

3a. Omwindselblaadjes sterk aangesloten en tot vrij abrupt toegespitst. Omwindselblaadjes zijn duidelijk witachtig gerand en licht rose gekleurd.

Zijlobben van de bladen ,1-3, kort toegespitst en met een spaarzame korte tand. Interlobben zijn gaafrandig................

..................................Taraxacum palustre( Lyons) Symons

                          Taraxacum palustre(Lyons) Symons

4.  omwindselblaadjes breed en duidelijk gerand................5

 

4a. omwindselblaadjes vrij smal en onduidelijk gerand........6

5. Omwindselblaadjes breed en duidelijk gerand, 12-16, aangesloten en gelijk van lengte. Zijlobben van de bladen, 2-4, regelmatig en iets teruggekromd met een enkele tand. De interlobben gaaf tot iets getand..........................................Taraxacum hollandicum v. Soest

 

Taraxacum hollandicum is na Taraxacum palustre nog de meest algemene soort in Nederland. Gaat vooral achteruit in individuenaantallen op de bekende vindplaatsen.

Recent(2017) is deze soort op vele plaatsen aangetroffen bij Hasselt.

                       Taraxacum hollandicum v. Soest

5a. Omwindselblaadjes smal gerand,10-14, losjes aangesloten tot iets afstaand. Interlobben zijn duidelijk zwartachtig gekleurd en met grote tanden................Taraxacum udum Jordan

Taraxacum udum is extreem zeldzaam in Nederland en verder onderzoek moet uitwijzen of deze soort uitgestorven is.

                               Taraxacum frisicum v. Soest

 

  6. Omwindselblaadjes vrij smal en onduidelijk gerand,13-19, aangesloten en vaak geheel purperkleurig. Zijlobben van de bladen,3-5, uitstaand en toegespitst, gaaf en soms met een enkele tand. Interlobben gaaf tot met een enkele tand......................................................................

.......................................Taraxacum frisicum v. Soest

 

Taraxacum frisicum was vroeger in Friesland vrij algemeen.Sinds de jaren negentig van de vorige eeuw was de soort niet meer aangetroffen op de vanouds bekende groeiplaatsen in de Friese boezemlanden. Groeide alleen nog op Terschelling.

Sinds 2015 is Taraxacum frisicum weer terug gevonden in grote populaties bij Workum en Molkwerum. Recent (2017) is Taraxacum frisicum gevonden op 3 nieuwe locaties.

                              

 

 

 

 

 

                          Taraxacum anglicum Dahlst.

 6a. Omwindselblaadjes vrij smal en onduidelijk gerand, 7-9, aangesloten en niet gekleurd. Zijlobben van de bladen, 2-3 (-4 ), afstaand en vrij scherp toegespitst en vaak met een lang uitgetrokken bladtop, met enkele grote tanden. Interlobben, vooral naar de bladsteel toe, met vele kleine tandjes.

...............................................Taraxacum anglicum Dahlst.

 

Taraxacum anglicum is sterk achteruitgegaan en is op veel plaatsen verdwenen. Deze soort is zeer zeldzaam en kwetsbaar.

Taraxacum anglicum is tot nu toe gevonden bij Workum en Hasselt.

 

 

Contact

Herbarium Frisicum

Schoolstraat 19B

8471 CC Wolvega

 

Telefoonnummer:

06 38 228873

 

Email:

herbariumfrisicum@

gmail.com

Herbarium is open

Bezoek op afspraak

excursies 2017

Joseph Simcox bezoekt Herbarium Frisicum

Herbarium Östen Wallin
Herbarium Östen Wallin

Word Vriend van het HerbariumHeeft U een herbarium en U weet niet wat U er mee moet doen?

Wij willen het gaarne ontvangen en met de grootste zorg bewaren voor de toekomst!

 

Nieuwe aanwinsten

OpvanghuisFacebook

Twitter

JSTOR Global Plants

Herbarium Frisicum heeft toegang tot JSTOR

Deel joods herbarium
Deel joods herbarium

Index Herbariorum


Herbarium Frisicum is ingeschreven in de Index Herbariorum

als: HFN

Keurmerk Stellingwerf

Herbarium Frisicum heeft het streekkeurmerk Stellingwarf gekregen

Carolus Linnaeus 1707-1778 botanicus grondlegger binominale nomenclatuur
Carolus Linnaeus 1707-1778 beroemd botanicus en grondlegger binominale nomenclatuur
Linnaea borealis L. in Drenthe
Linnaea borealis L. Drenthe