Onze nieuwste aanwinsten deel 1

Af en toe mag Herbarium Frisicum een nieuwe collectie in ontvangst nemen. Bent u al vertrouwd met Herbarium Frisicum, dan vindt u hier de nieuwste aanwinsten.

 

Komt dit jaar Uw HERBARIUM hier te staan en wordt dan veilig gesteld voor de toekomst???

U bent van harte welkom!

Ontvangen in 2016

april 2016

Herbarium Bert Maes

Wij hebben van Bert Maes verschillende deelcollecties mogen ontvangen:

  • Vele herbariumdozen met Rubus materiaal verzamelt in Nederland
  • Kegelcollecties verzamelt uit geheel Europa
  • Houtcollecties
  • Lianencollectie uit Nieuw-Guinea en Bolivia

maart 2016

Herbarium Louis Meijer

Louis Meijer ( 1913-!996) maakte dit  11-delig fotoherbarium in de periode 1922-1929. De planten waren verzameld uit de omgeving van Gorssel, Oegstgeest en van de Veluwe.

Ontvangen in 2015

december 2015

Herbarium W.J. Kabos

Dit herbarium is samengesteld door Dr.W.J. Kabos ( 1935-1988) te Amsterdam. Hij was leraar biologie in Amsterdam en een bekend entomoloog en schreef veel over vliegen en wespen.

Verder schreef hij wetenschappelijke mededelingen voor de KNNV.

Het herbarium is opgeborgen in houten kistjes.

Herbarium Renske G. Dijken - Wiersema

Renske G.Dijken - Wiersema is geboren in 1919 het dorpje Spijk te Groningen. Het herbarium is gemaakt van planten uit de omgeving van de boerderij waar ze is geboren en haar jeugd doorbracht.

Dit was in de periode 1932 en 1935. Ze is in 2008 overleden.

 

 


Herbarium Marianne Kits van Heijningen - van 't Wout

Dze unieke collectie is verzameld door Marianne Kits van Heijningen ( 1934 - 2013) en bestaat grotendeels uit verschillende Carex soorten en andere verschillende grassen. Het herbariummateriaal is afkomstig uit geheel Europa.


september 2015

Herbarium Ger van Zanen

Deze unieke en omvangrijke collectie  is samengesteld door de heer Ger van Zanen en bestaat uit twee belangrijke onderdelen:

Herbarium van planten die zijn verzameld uit geheel Europa en de paddestoelcollectie, Herbarium Fungarium. Verder ook zijn diacollectie en de vele tekeningen gemaakt door zijn vrouw.

april 2015

Herbarium Luca Tosetto

Herbarium Frisicum heeft een collectie Taraxacum uit de sectie palustria mogen ontvangen uit het noorden van Italie. Deze collectie  is verzameld door Luca Tosetto.

maart 2015

Herbarium A.Teensma

Herbarium Frisicum heeft een unieke korstmossencollectie gekregen uit de nalatenschap van de familie Teensma. Deze collectie zit in een prachtig houten ladenkastje en is verzameld door mevr. Aafke Teensma.

Het herbarium is als levenswerk samengesteld door mevr.Aafke Teensma.Zij woonde voor vele jaren op het eiland Schiermonnikoog. Zij was geboren in 1931 en overleed te Zuidlaren op 83 jarige leeftijd.

Haar korstmossenverzameling bestaat uit materiaal verzamelt van over de hele wereld zoals: Europa, Thailand Srilanka etc.

Herbarium L.Verhoeven

Herbarium ontvangen van de heer L.Verhoeven uit de periode 1950 en 1952. Dit herbarium is samengesteld uit zijn gymnasium tijd uit de omgeving van Bergambacht.

 

Januari 2015

Herbarium Hendrika Lamberts

Herbarium Frisicum heeft via de Groninger Archieven een herbarium mogen ontvangen van Hendrika Lamberts uit het archief van de familie Meiborg uit Eelde- Paterswolde. Het herbarium is verzameld in de periode 1926-1931 uit de omgeving van Ter Apel.

Ze heeft dit herbarium waarschijnlijk aangelegd in het kader van haar opleiding als Landbouwhuishoudlerares aan de Rollecate in Deventer. Mevrouw Mansholt was was daar toen de directrice. 

Ontvangen in 2014

December 2014

Herbarium Thomas G.Hommes

Herbarium Frisicum heeft wederom een herbarium mogen ontvangen n.a.v. het artikel in het dagblad Trouw. 

Deze keer is het een omvangrijk mossenherbarium van de dhr. Thomas G.Hommes te Arnhem.

Thomas G.Hommes is geboren te Franeker in 1945 en studeerde in de periode 1963-1973 biologie aan de V.U. te Amsterdam.

Het omvangrijke mossenherbarium bestaat uit meer dan 1300 mossen, die zijn verzameld uit geheel Europa.

De collectie lag sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw op een stoffige zolder en was gelukkig niet belaagd door insekten en muizen.

De collectie zat in schoenendozen en werd aangeboden in vuilniszakken.

Karst Meijer ontvangt van Thomas G. Hommes het mossenherbarium
Karst Meijer ontvangt van Thomas G. Hommes het mossenherbarium
Vuilniszakken met meer dan 1300 gedroogde mossen
Vuilniszakken met meer dan 1300 gedroogde mossen
Een schoenendoos vol met gedroogde mossen
Een schoenendoos vol met gedroogde mossen

Herbarium W. Wattel en A.J.Verhage-Wattel

Herbarium Frisicum heeft n.a.v. het artikel in het dagblad Trouw enkele nieuwe herbaria mogen ontvangen.

Het eerste herbarium is van dr.W Wattel te Middelburg en het tweede herbarium is van A.J.Verhage-Wattel te Haaksbergen.

Dr. Wim Wattel verzamelde zijn herbarium tijdens zijn studie aan de V.U te Amsterdam in de jaren 60 van de vorige eeuw.

Hij verzamelde o.a. planten uit het Amsterdamse Bos, Amsterdamse Waterleidingduinen, Botshol, Gelders Rivierengebied, NW Overijssel, Voorne en Zuid- Limburg.

Het herbarium van mevr. A.J. Verhage-Wattel stamt uit de eind jaren 50 van de vorige eeuw van planten verzamelt uit geheel Nederland.

Herbarium dr. W. Wattel

De heer en mevrouw Wattel bladeren door het zojuist aangeboden herbarium
De heer en mevrouw Wattel bladeren door het zojuist aangeboden herbarium
Herbarium Wattel nog tussen de kranten
Herbarium Wattel nog tussen de kranten
Herbarium Wattel Vicia cracca nog tussen de kranten
Herbarium Wattel Vicia cracca nog tussen de kranten

Herbarium A.J. Verhage- Wattel

November 2014

Tekeningen Alice de Boer-Slingerland

Herbarium Frisicum is in het bezit gekomen van unieke tekeningen van verschillende paardebloemen,Taraxacum, soorten in Nederland. Deze tekeningen zijn gemaakt door Alice de Boer-Slingerland in haar RIVON periode in de zestiger jaren van de vorige eeuw.Zij is een botanische tekenares. Botanische tekeningen van paardebloemen in Nederland zijn zeldzaam en uniek!

Overzicht van de paardebloem tekeningen
Overzicht van de paardebloem tekeningen

Oktober 2014

Naar aanleiding van een paginagroot artikel in dagblad Trouw, Bladeren vol verhalen, 11 oktober 2014 j.l. en een oproep in die krant heeft Herbarium Frisicum vele nieuwe herbaria mogen ontvangen. Hieronder de verschillende nieuwe herbaria:

Herbarium K.Petter

Dit herbarium is gekregen van de heer Klaas Petter uit Sneek. De planten zijn verzameld tijdens zijn schooltijd op CPA 'De Him' in Sneek in de jaren 1978 en 1979.

Herbarium J.Koopmans-Vogd

Dit herbarium, stamt uit de 60-jaren van de vorige eeuw en bestaat uit vele planten die o.a. zijn verzameld uit de omgeving van haar geboorteplaats Midwolda in Groningen. Mevr. J.Koopmans-Vogd woont tegenwoordig in Sneek.

Mevr. J.Koopmans-Vogd bied haar herbarium aan
Mevr. J.Koopmans-Vogd bied haar herbarium aan

Herbarium F.de Boer

F.de Boer studeerde aan de Tropische bosbouwschool in Deventer in 1939. De planten zijn afkomstig uit het gebied langs de Ijssel bij Deventer. De planten zitten in De Bruin's Herbarium.

Herbarium A. de Boer-Slingerland

Dit herbarium is verzameld in de jaren 60 van de vorige eeuw tijdens haar praktijktijd in Zeist. Vele planten zijn afkomstig uit Nederland maar ook uit o.a. Luxemburg.

Herbarium H.Astel

Dit herbarium van Hindrik Astel bestaat uit herbarium materiaal verzamelt uit de omgeving van Appingedam in de periode 1930-1934. De zoon Henk Astel vond deze collectie onder het stof en de spinnenwebben, maar in goede conditie, op zolder in zijn huis.Ook vond hij hierbij het kleine herbarium van zijn moeder Aaltje Roemeling in de map van K.Siderius.

Verder het herbarium van Henk Astel zelf met collecties verzamelt uit Noorwegen,tijdens zijn studie in Wageningen onderleiding van prof. Venema.

September 2014

Herbarium fam. Dijkstra

In de middelbare schooltijd aan het Bogerman College in Sneek [1977-1983] kreeg Tom Dijkstra [Stiens] de opdracht een herbarium aan te leggen van 50 planten.Uit eindelijk werd het herbarium uitgebreid tot 150 planten. Later ging de vader Feike Dijkstra [Sneek] verder met het herbarium en verzamelde planten uit de rest van Nederland en de landen waar ze op vakantie waren zoals bijvoorbeeld Oostenrijk,Italie en Frankrijk. Het herbarium is opgeborgen in ordners en bestaat uit meer dan 500 exemplaren!  Een zeer waardevolle collectie !

De familie Dijkstra biedt het herbarium aan
De familie Dijkstra biedt het herbarium aan
Het herbarium bestaat uit vele ordners
Het herbarium bestaat uit vele ordners
Een voorbeeld van het herbarium
Een voorbeeld van het herbarium

Contact

Herbarium Frisicum

Schoolstraat 19B

8471 CC Wolvega

 

Telefoonnummer:

06 38 228873

 

Email:

 

herbariumfrisicum@

gmail.com

Herbarium is open

Bezoek op afspraak

Herbarium Östen Wallin
Herbarium Östen Wallin

Word Vriend van het HerbariumHeeft U een herbarium en U weet niet wat U er mee moet doen?

Wij willen het gaarne ontvangen en met de grootste zorg bewaren voor de toekomst!

 

Nieuwe aanwinsten

OpvanghuisFacebook

Twitter

JSTOR Global Plants

Herbarium Frisicum heeft toegang tot JSTOR

Deel joods herbarium
Deel joods herbarium

Index Herbariorum


Herbarium Frisicum is ingeschreven in de Index Herbariorum

als: HFN

Keurmerk Stellingwerf

Herbarium Frisicum heeft het streekkeurmerk Stellingwarf gekregen

Carolus Linnaeus 1707-1778 botanicus grondlegger binominale nomenclatuur
Carolus Linnaeus 1707-1778 beroemd botanicus en grondlegger binominale nomenclatuur
Linnaea borealis L. in Drenthe
Linnaea borealis L. Drenthe