Botanisch onderwijs stimuleren

Zo'n 40 jaar geleden ging elke schoolklas regelmatig met de schoolmeester of -juffrouw het veld in. Elk kind stelde zelf een herbarium samen. Zo deed iedereen natuurervaringen op. Dat lijkt nu wat anders.

 

Goede natuurbeleving begint op school

Tegenwoordig kent de helft van leerlingen van de middelbare school het verschil niet tussen een madeliefje en paardebloem. Hier is onderzoek naar gedaan. Een zorgwekkende ontwikkeling. Graag stimuleren wij het hedendaagse onderwijs de jeugd een goede natuurbeleving mee te geven. 

 

Hoe ziet het onderwijs op plantengebied er momenteel uit?

  • Kleuterschool: spelen met blaadjes en takken
  • Basisschool: verzamelen vruchten zoals eikels en kastanjes. Verzamelen bladeren en maken van een herbarium bijvoorbeeld in groep 8.
  • Middelbare school: leren herkennen van de meest voorkomende plantensoorten. Biologieles over de bloemetjes en de bijtjes.
  • Voortgezet Onderwijs in de relevante richtingen: nadere bestudering van biodiversiteit. Hier ontstaat het begrip van de complexe relaties tussen natuur en gezondheid van mens en aarde.

Herbarium Frisicum biedt in elke fase van de educatie een ondersteunende rol. Wij helpen onderwijsinstellingen om passie en kennis over te brengen op zowel docent als leerlingen.

Karst Meijer toont aan studenten een bramensoort namelijk Rubus armeniacus
Karst Meijer toont enkele studenten de verschillen tussen bramensoorten. De bramensoort die hier wordt gedemonstreerd is Rubus armeniacus Focke. Deze bramensoort is zeer algemeen in de urbane gebieden.

Plantenexcursies voor studenten

Ook tijdens het winterseizoen worden door ons, voor studenten van het hoger voortgezet onderwijs, excursies gehouden. Hierbij wordt vooral gewezen op de herkenbaarheid van plantensoorten aan de hand van winterkenmerken.

Karst Meijer laat hier studenten onderleiding van een lerares biologie de verschillende mossen zien met behulp van een loupe
Karst Meijer laat hier studenten onderleiding van een lerares biologie de verschillende mossen zien met behulp van een loupe

Verder kan in het winterseizoen ook worden gewezen op de verschillende mossoorten die bijvoorbeeld op de onderstam van een wilg voor kunnen komen.

Karst Meijer wijst de studenten op het voorkomen van de maretak in de wilgenboom
Karst Meijer wijst op het voorkomen van de maretak in de wilgenboom. Deze is alleen in het winterhalfjaar goed waar te nemen. Studenten kijken met volle belangstelling toe.

In het kale winterseizoen kan men soms in een wilgenboom of appelboom de maretak, Viscum album L. , aantreffen. Deze soort is alleen in de winter goed waar te nemen. Viscum album L. is een halfparasiet.

Lerares Biologie begeleidt student bij het inleggen van plantmateriaal voor het schoolherbarium
Lerares Biologie begeleidt een student bij het inleggen van plantmateriaal voor het schoolherbarium tijdens de biologie lessen

Tijdens de Biologie lessen kunnen wij de lerares begeleiden met het verzamelen en inleggen van plantmateriaal voor een schoolherbarium.

Begeleiding van docent en student

Conclusie: De schoolgaande jeugd van kleuter tot student krijgen met het aanleggen van een individueel, algemeen of schoolherbarium, een natuurbeleving mee voor de rest van hun leven.

 

Wij willen dit proces graag voor u begeleiden.
Neemt u vrijblijvend contact met ons op?

Contact

Herbarium Frisicum

Schoolstraat 19B

8471 CC Wolvega

 

Telefoonnummer:

06 38 228873

 

Email:

 

herbariumfrisicum@

gmail.com

Herbarium is open

Bezoek op afspraak

Herbarium Östen Wallin
Herbarium Östen Wallin

Word Vriend van het HerbariumHeeft U een herbarium en U weet niet wat U er mee moet doen?

Wij willen het gaarne ontvangen en met de grootste zorg bewaren voor de toekomst!

 

Nieuwe aanwinsten

OpvanghuisFacebook

Twitter

JSTOR Global Plants

Herbarium Frisicum heeft toegang tot JSTOR

Deel joods herbarium
Deel joods herbarium

Index Herbariorum


Herbarium Frisicum is ingeschreven in de Index Herbariorum

als: HFN

Keurmerk Stellingwerf

Herbarium Frisicum heeft het streekkeurmerk Stellingwarf gekregen

Carolus Linnaeus 1707-1778 botanicus grondlegger binominale nomenclatuur
Carolus Linnaeus 1707-1778 beroemd botanicus en grondlegger binominale nomenclatuur
Linnaea borealis L. in Drenthe
Linnaea borealis L. Drenthe