Herbarium Hortus

Voor de planten in deze collectie, verzamelt in tuinen en parken, onderscheiden we oude en huidige cultuurgewassen.

Oude cultuurgewassen
In oude tuinen en parken staan oude cultuurgewassen zoals Phlox, Aster, Verbena, Philadelphus, Spiraea en de Wilde Narcis. Door hedendaagse tuintrends en afnemende plantenkennis verdwijnen deze planten, terwijl ze bijzonder en waardevol zijn. Herbarium Frisicum bewaart het plantenmateriaal van deze honderen jaren oude gewassen.

 

Huidige Cultuurgewassen

Van moderne cultuurgewassen is herbariummateriaal verzameld tussen 1990 en 2004 in:

  • De botanische tuinen in Wageningen:
    • Arboretum De Dreijen 
    • Arboretum Belmonte
  • De tuinen van de Middelbare Tuinbouwschool in Frederiksoord.

zie Hindrik van der Ploeg de Royal Horticultural Society en de Nederlandse Dendrologische Vereniging

Wilde Narcis circa 200 jaar oud

Een oud cultuurgewas is de Wilde Narcis. Deze soort komt, voor zover wij weten, alleen nog voor in oude tuinen zoals bijv. in Frederiksoord in Drenthe en bepaalde tuinen in Friesland. 

 

Gecultiveerd rond 1820

De Wilde narcis groeide vroeger voornamelijk langs riviertjes: langs de Aa in Drenthe en langs de Linde in Friesland. Rond 1820 planten bewoners in Drenthe de narcis vanuit het wild aan in hun tuinen.

 

Uitgestorven in het wild

In het wild is de plant begin 1900 uitgestorven en overleeft nu alleen nog als cultuurgewas in bepaalde tuinen in Drenthe. Ook andere oude cultuurgewassen zoals de Hazelaar en Wilde sering komen alleen nog voor rond de Koloniehuisjes van de Maatschappij van Weldadigheid in Frederiksoord.

 

Het herbariummateriaal van de bijzondere Wilde narcis bevindt zich in onze collectie.

 

 

Hazelaar als autochtone genenbron

Corylus avellana L.[Hazelaar]
Corylus avellana L. [Hazelaar]

Corylus avellana L. [Hazelaar] is bij oude boerderijen vaak een overblijfsel uit een beek begeleidend bosje of werd ooit aangeplant voor de noten. De hazelaar werd ook gebruikt voor brandhout, hoepels, draaiwerk en wandelstokken.

 

Op de foto een hazelaar uit midden 1800 bij een oude boerderij Old-Wolde te Wapserveen. U ziet ook dat de hulst een bedreiging kan zijn voor de oude hazelaar.

 

 

Oude hazelaars kunnen dienen als autochtone genenbron. Veel herbariummateriaal bevindt zich in onze collectie.

Tuin voor oude cultuurgewassen aanleggen

Phlox paniculata L. wilde forma
Phlox paniculata L. wilde forma

Door de huidige tuintrends en afnemende plantenkennis gaat veel verloren. In rastempo verdwijnen vele oude cultuurgewassen en met hun de genetische status.

Onze huidige cultuurgewassen hebben vaak een te smalle genetische status.

 

Het is van groot belang om de oude cultuurgewassen te documenteren. En om ze onder te brengen in een speciale tuin voor oude cultuurgewassen. Het mogen aanleggen van zo'n tuin is één van onze grootste wensen.

Syringa vulgaris L. in oude tuin bij Kolonishuisje te Frederiksoord
Syringa vulgaris L. in oude tuin bij Koloniehuisje te Frederiksoord
Narcissus pseudonarcissus L. in oude tuin Noordwolde- Zuid  collectie herbarium frisicum
Narcissus pseudonarcissus L. in oude tuin Noordwolde collectie herbarium frisicum
Cardiocrinum giganteum [Wall] Makino  zaaddozen  in tuin Waskemeer  collectie herbarium frisicum
Cardiocrinum giganteum [Wall] Makino zaaddozen in tuin Waskemeer collectie herbarium frisicum
Cardiocrinum giganteum [Wall] Makino in tuin Waskemeer
Cardiocrinum giganteum [Wall] Makino in tuin Waskemeer
Kirengeshoma koreana verzameld en gedroogd voor herbarium hortus
Kirengeshoma koreana Nakai is verzameld en gedroogd voor herbarium hortus
Kirengeshoma koreana Nakai in oude tuin Noordwolde
Kirengeshoma koreana Nakai in oude tuin Noordwolde

Contact

Herbarium Frisicum

Schoolstraat 19B

8471 CC Wolvega

 

Telefoonnummer:

06 38 228873

 

Email:

 

herbariumfrisicum@

gmail.com

Herbarium is open

Bezoek op afspraak

Herbarium Östen Wallin
Herbarium Östen Wallin

Word Vriend van het Herbarium



Heeft U een herbarium en U weet niet wat U er mee moet doen?

Wij willen het gaarne ontvangen en met de grootste zorg bewaren voor de toekomst!

 

Nieuwe aanwinsten

Opvanghuis



Facebook

Twitter

JSTOR Global Plants

Herbarium Frisicum heeft toegang tot JSTOR

Deel joods herbarium
Deel joods herbarium

Index Herbariorum


Herbarium Frisicum is ingeschreven in de Index Herbariorum

als: HFN

Keurmerk Stellingwerf

Herbarium Frisicum heeft het streekkeurmerk Stellingwarf gekregen

Carolus Linnaeus 1707-1778 botanicus grondlegger binominale nomenclatuur
Carolus Linnaeus 1707-1778 beroemd botanicus en grondlegger binominale nomenclatuur
Linnaea borealis L. in Drenthe
Linnaea borealis L. Drenthe