prof.dr.A. van de Beek

Bram van de Beek in Stellenbosch Zuid-Afrika vertelt:" Deze foto is genomen bij een vegetatie van Rubus affinis Weihe & Nees[hier R.bergii Eckl.&Zeyh. genoemd] bij Stellenbosch die [en elders in Zuid-Africa]stevig bastaardeert met Rubus rigidus Sm. waar vaak micantes-achtige bastaarden uit voortkomen."

A.van de Beek is al sinds de jaren 70 een autoriteit op het gebied van de bramen en heeft voor Nederland vele nieuwe Rubus soorten beschreven en heeft zich verder binnen Europa ontwikkeld tot een groot autoriteit op dat gebied. Uit 1974 stamt zijn proefschrift " Die Brombeeren des Geldrische distriktes innerhalb der Flora der Niederlande"  met determineersleutels. Bij de intensivering van de bramenstudie heeft hij ook de vele bekende buitenlandse bramengebieden bezocht, b.v. de Tarn, de Pyreneeën, het Forêt de Retz , de omgeving van Aken en de omgeving van Minden.

 

Karst Meijer vertelt het volgende over zijn vele ontmoetingen met Bram van de Beek:

 

" Toen ik aan het begin van de jaren 80 begon met het verzamelen van bramen in eigen omgeving kwam ik al gauw in contact met Bram van de Beek. Ieder jaar ging ik naar de jaarlijkse vergadering  van de Koninklijke Nederlandse Botanische Vereniging  in het toen nog Rijksherbarium in Leiden.Tijdens die dag nam ik altijd herbariummateriaal mee van de bramen die ik dat jaar had verzameld. In de spaarzame tijd op die dag werd het Rubus materiaal  door Bram van de Beek op naam gebracht of wat later bleek dat het nog nieuw te beschrijven soorten waren.

Jarenlang ging ik ieder jaar naar Leiden en het was een stimulerend proces op het steeds dikker wordend batalogisch ijs. Later hebben we gezamelijk nieuwe soorten beschreven en ik heb ook grote steun gehad van Bram van de Beek tijdens het zelfstandig beschrijven van nieuwe soorten. Tot de dag van vandaag ondervind ik nog steeds die hulp". 

 

 

 

 

 

Die Brombeeren des Geldrische distriktes innerhalb der Flora der Niederlande 1974  A. van de Beek

 

Een standaardwerk binnen de Nederlandse batalogie

Bovenstaande foto is gemaakt in een bramenstruweel tijdens de Rubus-excursie in West-Brabant, augustus 2013.

v.l.n.r. Peter Venema, Karst Meijer, Iris de Ronde, Olga Troelstra, Bram van de Beek, Rienk-Jan Bijlsma, Anne Troelstra en Rense Haveman.  [foto Anton van Haperen]

Statiefoto van de " harde kern"  der Nederlandse Batalogen te Zundert

[foto Rense Haveman]

Website Rubus Nederland

Sinds 27 juni 2013 is de door Bram van de Beek gemaakte website voor Rubus Nederland online. Het doel van deze website is de sterk toegenomen kennis voor iedereen, die geinteresseerd is in bramen, toegankelijker te maken.

Voor verdere informatie wat betreft het vakgebied van Bram van der Beek zie verder de volgende links:

A.van de Beek wikipedia

Koninklijke Academie van Wetenschappen A.van de Beek

 

Bram van de Beek bij Rubus affinis Weihe & Nees langs wegrand bij Stellenbosch Zuid-Africa [foto Bram van de Beek]
Bram van de Beek bij Rubus affinis Weihe & Nees langs wegrand bij Stellenbosch Zuid-Africa [foto Bram van Beek]

Contact

Herbarium Frisicum

Schoolstraat 19B

8471 CC Wolvega

 

Telefoonnummer:

06 38 228873

 

Email:

 

herbariumfrisicum@

gmail.com

Herbarium is open

Bezoek op afspraak

Herbarium Östen Wallin
Herbarium Östen Wallin

Word Vriend van het HerbariumHeeft U een herbarium en U weet niet wat U er mee moet doen?

Wij willen het gaarne ontvangen en met de grootste zorg bewaren voor de toekomst!

 

Nieuwe aanwinsten

OpvanghuisFacebook

Twitter

JSTOR Global Plants

Herbarium Frisicum heeft toegang tot JSTOR

Deel joods herbarium
Deel joods herbarium

Index Herbariorum


Herbarium Frisicum is ingeschreven in de Index Herbariorum

als: HFN

Keurmerk Stellingwerf

Herbarium Frisicum heeft het streekkeurmerk Stellingwarf gekregen

Carolus Linnaeus 1707-1778 botanicus grondlegger binominale nomenclatuur
Carolus Linnaeus 1707-1778 beroemd botanicus en grondlegger binominale nomenclatuur
Linnaea borealis L. in Drenthe
Linnaea borealis L. Drenthe