Het nut van een herbarium

Het nut van een herbarium bewijst zich meestal pas in de toekomst. Het belang van een herbarium wordt het beste toegelicht met voorbeelden.

 

De fucties van een herbarium zijn:

  • vergelijkingsmateriaal
  • studiemateriaal
  • tijdsdocumentatie

Vergelijkingsmateriaal
Vele van de 16e en 17e eeuwse herbaria moeten zonder twijfel beschouwd worden als een verzameling geneeskruiden als basis voor vergelijking. Tegenwoordig zijn het belangrijkst de exemplaren op grond waarvan de botanici nieuwe soorten, ondersoorten of varieteiten beschreven hebben; deze standaardexemplaren worden aangeduid met het woord type. 

 

Studiemateriaal

Natuurlijk vormt gedroogd materiaal van onbekende planten studiemateriaal. Om een soort goed te bestuderen is het nodig om veel materiaal uit het gehele gebied waarin de soort voorkomt te bekijken en te vergelijken. Zelfs wie een bij ons algemeen voorkomende plant wil bestuderen, kan niet volstaan met levend materiaal, maar moet ook herbariummateriaal uit andere streken onderzoeken.

 

Documentatie

Een herbariumexemplaar kan van alles documenteren:

  • bewijzen dat een bepaalde soort op een bepaalde plaats voorkomt of in een bepaald milieu thuishoort.
  • onderzoeksmateriaal bieden voor bijvoorbeeld anatomisch of dna onderzoek.
  • herbariummateriaal kan worden gebruikt om relaties tussen fenologie en klimaatsverandering aan te tonen.

 

 

Kruidboek  1670   collectie Herbarium Frisicum
Kruidboek 1670 collectie Herbarium Frisicum

Voorbeeld Herbarium als historische curiosa

Aan het eind van de jaren veertig gebruikte men kant en klare herbariumschriften voor het inplakken van het gedroogde plantenmateriaal. Dit werd gedaan in de klassen 2 en 3 van het middelbaar onderwijs. Inhoudelijk slecht gedocumenteerd, maar als cahier prachtig uitgevoert. zie Herbarium Curiosum

Herbariumcahier W.W. Kersten
Herbarium cahier W.W. Kersten eind veertiger jaren vorige eeuw collectie herbarium frisicum

Contact

Herbarium Frisicum

Schoolstraat 19B

8471 CC Wolvega

 

Telefoonnummer:

06 38 228873

 

Email:

 

herbariumfrisicum@

gmail.com

Herbarium is open

Bezoek op afspraak

Herbarium Östen Wallin
Herbarium Östen Wallin

Word Vriend van het HerbariumHeeft U een herbarium en U weet niet wat U er mee moet doen?

Wij willen het gaarne ontvangen en met de grootste zorg bewaren voor de toekomst!

 

Nieuwe aanwinsten

OpvanghuisFacebook

Twitter

JSTOR Global Plants

Herbarium Frisicum heeft toegang tot JSTOR

Deel joods herbarium
Deel joods herbarium

Index Herbariorum


Herbarium Frisicum is ingeschreven in de Index Herbariorum

als: HFN

Keurmerk Stellingwerf

Herbarium Frisicum heeft het streekkeurmerk Stellingwarf gekregen

Carolus Linnaeus 1707-1778 botanicus grondlegger binominale nomenclatuur
Carolus Linnaeus 1707-1778 beroemd botanicus en grondlegger binominale nomenclatuur
Linnaea borealis L. in Drenthe
Linnaea borealis L. Drenthe